Saturday, April 15, 2017

சாலையோர மனிதர்கள் - - சுலோவாக்கியா பயணம் 7


இங்கும் சாலையோர மனிதர்கள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக இருக்கின்றனர். வெகு குறைவுதான்.. தனியாக இருக்கின்றனர். குடும்பங்கள் இல்லை.


No comments:

Post a Comment